SERVEIS INFORMÀTICS

Consultoria informàtica
per empreses

Lana2 és la consultoria tecnològica i especialitzada de les empreses.

Abans d’invertir en noves tecnologies (TIC) és imprescindible fer un anàlisis de la situació actual amb l’objectiu d’optimitzar els costos i obtenir el màxim rendiment de la inversió.

L’objectiu del nostre servei de consultoria informàtica és:

  • Analitzar la situació tècnica actual de cada empresa .
  • Proposar els escenaris d’evolució, els costos i el perquè de les nostres propostes.
  • Facilitar al client tots els elements de judici perquè pugui prendre la millor decisió.

Les pases per fer una auditoria informàtica són:

Anàlisi
Anàlisi dels sistemes informàtics
Detecció
Detecció de carencies i problemes.
Proposta
Proposta amb les solucions informàtiques mitjançant un informe
consultoria-informatica-lana2-b

Els nostres consultors realitzen un anàlisis o auditoria dels sistemes informàtics de la següent manera:

  • Anàlisi previ i objectiu de la composició i organització dels sistemes informàtics i tecnològics i de tots els seus processos.
  • Detecció dels punts forts i febles ( mancances i problemes) del s sistemes actuals.
  • Observació de les necessitats concretes de cada empresa.
  • Proposta de les solucions de millora i cost de la inversió.
  • Elaboració d’un informe amb la premissa d’aconseguir la màxima eficiència dels sistemes tecnològics i informàtics del client amb l’objectiu de rendibilitzar les inversions realitzades i optimitzar els recursos disponibles.