Política de privacitat

La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la present Web.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Lana2, SL
Domicili: Carrer Jaume I, 19, 08440, Cardedeu, (Barcelona)
NIF: B62846928

Tfn: 93 844 47 55
Mail: info@lana2.net

Pots dirigir-te de qualsevol forma per a comunicar-te amb nosaltres.
Ens reservem el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment. Et recomanem revisar la mateixa, i si t’has registrat i accedeixes al teu compte o perfil, se t’informarà de les modificacions.

 

Quines dades recopilem a través de la Web?

Podem tractar la teva IP, quin sistema operatiu o navegador utilitzes, i fins i tot la durada de la teva visita, de manera anònima.
Si ens facilites dades en el formulari de contacte, t’identificaràs per a poder contactar amb tu, en cas que sigui necessari.

 • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.
 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
 • Realitzar anàlisi i millores en la Web, sobre els nostres productes i serveis. Millorar la nostra estratègia comercial.

L’acceptació i consentiment de l’interessat: En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un «clic» en el botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.
Tots els nostres formularis compten amb el símbol * en les dades obligatòries. Si no facilites aquests camps, o no marques la casella de selecció d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Pots estar tranquil: Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que manegem, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició segons l’estat de la tecnologia per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal.

Tindran accés a la nostra web l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Les mateixes tindran signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que nosaltres.
Qualsevol transferència internacional de dades en usar aplicacions americanes, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat.

Quins Drets tens?

 • A saber si estem tractant les teves dades o no.
 • A accedir a les teves dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits o si ens retires el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en alguns supòsits, i en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.
 • A portar les teves dades, que et seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Si ho prefereixes, els hi podem enviar al nou responsable que ens designis. Només és vàlid en determinats suposats.
 • A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creus que no t’hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.

Si modifiques alguna dada, t’agraïm que ens el comuniquis per a mantenir-los actualitzats.

 

Tractem cookies?

Si usem un altre tipus de cookies que no siguin les necessàries, podràs consultar la política de cookies en l’enllaç corresponent des de l’inici de la nostra web.

Durant quant temps mantindrem les teves dades personals?

Les dades personals seran mantinguts mentre segueixis vinculat amb nosaltres.
Una vegada et desvinculis, les dades personals tractats en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en el qual un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials.

Les dades tractades es mantindran en tant no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revocació del consentiment atorgat.

A títol informatiu, a continuació, es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENTPLAÇREF.  LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social4 anysArticle 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils6 anysArt. 30 Códi Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals4 anysArticles 66 a 70 Llei General Tributària
Control d’accessos a edificis1 mesGuia sobre l’ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats de l’AEPD
Videovigilancia1 mesGuia sobre l’ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats de l’AEPD

Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per les forces i cossos de seguretat en llocs públics

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana

 

Última actualització: 04.01.2020