SERVEIS INFORMÀTICS

Manteniment informàtic
per empreses

Som especialistes en el manteniment informàtic de la teva empresa i ens caracteritzem per oferir un servei de suport informàtic ràpid, integral, especialitzat i econòmic a mida de cada client.

Oferim un ampli ventall de serveis en funció de les necessitats de cada empresa.

Assistència remota inmediata

El nostre Help Desk és un sistema d’assistència remota i immediata per solucionar al moment qualsevol incidència o problema que pugui sorgir amb els seus equips i sistemes informàtics.

Help Desk neix amb la voluntat d’estar sempre al costat del client donant resposta immediata només fent un click.

S’han acabat les despeses en desplaçament, les pèrdues de temps amb trucades que et deriven d’una persona a una altre sense donar-te solució al teu problema.

Amb el nostre sistema d’assistència virtual immediata amb només un click des de el teu ordinador tindràs sempre un tècnic per atendre la teva consulta.

El Help Desk de Lana2 disposa, a més a més, d’un sistema avançat de seguiment d’incidències que permet gestionar qualsevol incidència de manera eficaç i tenir al dia l’historial de tots els sistemes informàtics de la teva empresa.

Assistència i manteniment
in situ o presencial

Servei de suport a usuaris en les instal·lacions del client.

L’objectiu de l’assistència tècnica in situ és proporcionar el recolzament i l’assistència tècnica necessària en el manteniments dels equips informàtics amb tècnics altament qualificats.

És la solució ideal per les petites i mitjanes empreses que no tenen departament informàtic o per grans empreses que volem reforçar-lo o completar-lo amb tècnics qualificats.

Avantatges:

 • Estalvi de temps i recursos en la selecció i contractació de personal propi.
 • Estalvi econòmic evitant despeses com la Seguretat Social dels seus treballadors.
 • Flexibilitat del servei en funció de les necessitats especifiques de cada moment, podent incrementar o disminuir el nombre d’hores o de personal que estan realitzant aquest servei.
 • Garantim que sempre té els professionals contractats al seu servei, sense absències per baixes, vacances o altres incidències.
 • Cobertura i assistència tècnica garantida amb Temps Màxim de Resposta (TMR).

Lana2 oferim diferents tipus de contractes i serveis d’assistència i manteniment informàtic en les instal·lacions del client segons les necessitats especifiques de cada empresa:

CONTRACTE PREFERENCIAL
Outsorcing
pack hores
CONTRACTE PREFERENCIAL

Mitjançant el nostre contracte preferencial de manteniment informàtic garantim el manteniment i la reparació dels equips informàtics dels nostres clients.

 • Manteniment informàtic: Els nostres tècnics es desplaçaran unes hores a la setmana o al mes per realitzar totes les tasques de manteniment informàtic i garantir que els sistemes informàtics dels nostres clients estiguin sempre en condicions òptimes de funcionament.
 • Reparació dels sistemes i equips informàtics: En cas de qualsevol incidència o avaria dels equips informàtics ens comprometem a donar resposta mitjançant:
 • Assistència virtual immediata davant de qualsevol incidència o avaria en els equips informàtics, estacions de treball o servidors de l’empresa només amb un click des dels ordinadors dels nostres clients.
 • Servei permanent d’atenció telefònica per a incidències referides a problemes amb l’ús dels sistemes informàtics.
 • Desplaçament d’un dels nostres tècnics en cas necessari abans de 8 hores laborables en qualsevol incidència en els equips informàtics o de comunicació de l’empresa.
 • Solució de qualsevol incidència amb els servidors en un màxim de 4 hores en un servei ininterromput de guàrdia de 24h per als casos de caiguda del sistema.
 • Cessió d’equips de substitució equivalents per evitar l’aturada del servei en cas de que la reparació no sigui possible.
Outsorcing

El servei outsorcing consisteix en la cessió de personal tècnic altament qualificat a les instal·lacions o oficines del client ajustant-nos a les seves necessitats.

És la solució ideal per les petites i mitjanes empreses que no tenen departament informàtic o per grans empreses que volen comptar amb tècnics altament qualificats i que es volen oblidar completament del manteniment dels seus sistemes informàtics i de comunicació.

Amb el contracte Outsorcing oferim:

 • Auditoria tecnològica per analitzar els sistemes informàtics i tecnològics del client.
 • Consultoria tecnològica per trobar les millors solucions als sistemes informàtics de l’empresa.
 • Planificació i gestió dels equips informàtics i de comunicació de l’empresa
 • Gestió de projectes tecnològics, informàtics i de comunicació.
 • Manteniment de les instal·lacions i dels sistemes informàtics del client.
 • Instal·lació de sistemes tecnològics a tots els nivells.
 • Administració de xarxa.
 • Formació dels treballadors.

Avantatges del contracte Outsorcing:

 • Estalvi de costos en selecció de personal i manteniment en plantilla de personal tècnic altament qualificat, format i experimentat.
 • Estalvi de recursos humans al permetre la plena dedicació del personal propi a tasques de la seva categoria professional.
 • Actualització continuada dels sistemes i del software de l’empresa. Els nostres professionals coneixen de primera mà les novetats en productes tecnològics i els oferim una formació continua per tal que tinguin un elevat nivell de coneixement, en un sector que està en constant evolució.
 • Seguretat i confiança al tenir sempre els professionals contractats al seu servei, sense absències per baixes, vacances o altres incidències.
 • Cobertura i assistència tècnica garantida amb Temps Màxim de Resposta (TMR).
 • Preus molt competitius.
pack hores

Amb el Pack Hores Lana2 ofereix un manteniment informàtic bàsic per a l’empresa a uns preus assequibles per tothom.

Avantatges Pack Hores Lana2:

 • Garantim personal tècnic propi al client amb el perfil tècnic sol·licitat.
 • Estalvi de recursos ja que aquest sistema permet al client oblidar-se de certes tasques o reforçar àrees tecnològiques que no pot afrontar per manca de capacitat operativa o de coneixements específics.
 • Flexibilitat i capacitat de resposta immediata al disposar del personal tècnic necessari en funció de les necessitats de cada moment.

Amb l’avantatge que els packs d’hores NO CADUQUEN.