SERVEIS A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Els serveis de Lana2 a les Administracions Públiques

El manteniment dels sistemes informàtics en les Administracions Públiques és vital pel seu bon funcionament.

La necessitat de comptar amb un bon equipament  informàtic i de comunicacions topa sovint amb les retallades pressupostàries dels darrers anys.

Lana2 està present des de fa anys en el manteniment i gestió dels parcs tecnològics de moltes Administracions Públiques, tant a nivell local com autonòmic i coneix de primera mà les necessitats i la problemàtica específica d’aquestes entitats.

Presents en molts Ajuntaments i Instituts d’Ensenyament Secundari (IES)  i degut a la nostra dilatada experiència en el sector públic i a les certificacions obtingudes per primeres marques i fabricants avalant la nostra experiència i professionalitat els serveis de manteniment informàtic a les Administracions Públiques  és una àrea en constant creixement a Lana2.

Oferim un ampli ventall de serveis de gestió i manteniment informàtic a les entitats públiques

TASQUES DE SUPORT AL DEPARTAMENT INFORMÀTIC

Les polítiques de contractació de personal de les Administracions Públiques i els seus sistemes d’accés regulats pel Decret Legislatiu 1/1997 fa que pels ens públics sigui molt difícil respondre a les necessitats puntuals de feina en el seu departament informàtic.

És per això que des de Lana2 oferim solucions a aquesta problemàtica amb el seu servei de suport al Departament Informàtic de qualsevol Administració Pública mitjançant:

Suport en moments d’acumulació de feina, que no poden ser assumides pels treballadors i funcionaris de l’Administració Pública.

  Formació i suport per a la implantació de nous productes, softwares, migracions massives de plataforma  trasllat de seus.

Suport i recolzament en períodes de vacances, suplències de baixes o altres causes d’absència de personal garantint sempre el traspàs adequat dels coneixements per garantir la continuïtat dels serveis.

CONSULTORIA INFORMÀTICA

Des de Lana2 assessora a diferents entitats públiques en la inversió i millora dels seus equips informàtics i tecnològics  actuant com la consultoria tecnològica i especialitzada de les Administracions Públiques.

Per tal d’estalviar i optimitzar al màxim les inversions en noves tecnologies (TIC) és imprescindible fer un anàlisis de la situació dels equips informàtics disponibles i de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.

L’objectiu del nostre servei de consultoria informàtica és:

Analitzar la situació tècnica actual de l’Administració Pública corresponent.

Valorar les necessitats més urgents tenint en compte la partida pressupostària disponible.

Presentar una proposta d’actuació amb tots els elements de judici perquè els gestors puguin prendre la decisió més adient.

Per això els nostres consultors realitzen un anàlisis o auditoria dels sistemes informàtics de la següent manera:

Anàlisi previ i objectiu de la composició i organització dels sistemes informàtics i tecnològics i de tots els seus processos.

Detecció dels punts forts i febles ( mancances i problemes) del s sistemes actuals.

Observació de les necessitats concretes de cada ens públic.

Valoració de les necessitats i mancances i de la partida pressupostària disponible.

Elaboració d’un informe amb la premissa principal d’aconseguir la màxima eficiència dels sistemes tecnològics i informàtics ajustant-nos al pressupost establert.

SERVEI DE RENTING INFORMÀTIC

La manca de pressupost fa que l’envelliment dels seus equips informàtics sigui un dels problemes habituals en moltes Administracions Públiques.

Lana2 dóna solució a aquesta problemàtica a través dels seus serveis de renting informàtic.

Les avantatges del renting informàtic per a Administracions Públiques són molt clars:

No cal fer una gran inversió inicial.

Permet conèixer la despesa per l’elaboració dels pressupostos dels exercicis futurs. pugui fer una planificació d ja que oferim quotes fixes preestablertes.

Llibertat i flexibilitat per prendre decisions. L’Administració Pública decideix el període del renting i la quota a pagar. I pot en qualsevol moment recalcular la quota amb l’adquisició de nous equips, ampliant o reduint el parc tecnològic en funció de les necessitats informàtiques i de les partides pressupostàries disponibles.

Avantatges fiscals: La inversió és deduïble en un 100%

SERVEIS D’INSTAL.LACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS

Lana2 ofereix a través de X Net la instal·lació i configuració de la xarxa de comunicació per a totes les Administracions Públiques que es traslladen a noves instal·lacions o les amplien.

Instal·lem i gestionem la infraestructura necessària per tal que tots els equips informàtics i software de l’ens públic estiguin connectats entre si, entre els seus administrats i usuaris i entre altres entitats públiques si és necessari.

Oferim un pressupost personalitzat en funció del tamany i les necessitats de cada ens públic que inclou:

Cablejat estructurat de xarxa que permet la interconnexió dels diferents equips.

Configuració dels comptes de correu corporatius i de la resta de sistemes de comunicació dins de l’empresa com de l’empresa amb els seus clients.

Configuració dels sistemes de seguretat necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions.

SERVEI DE MANTENIMENT INFORMÀTIC PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Som especialistes en el manteniment informàtic de tot tipus d’Administracions Públiques  i ens caracteritzem per oferir un servei de suport informàtic ràpid, integral, especialitzat i econòmic a mida de cada administració.

Ens diferenciem de les grans empreses de serveis del sector, perquè podem adaptar la nostra oferta al model reclamat pel sector públic, amb un cost contingut.

Treballar amb Lana2 ofereix l’avantatge que l’Administració  coneix en tot moment el cost del servei i pot treballar amb un càrrega laboral proporcionada sense la necessitat de que estigui sobredimensionada i té la tranquil·litat que l’èxit de la implantació dels sistemes informàtics i la continuïtat del servei està garantida en tot moment pels nostres professionals.

El nostre ventall de serveis de manteniment informàtic és molt ampli sempre adaptat a la dimensió de cada entitat pública:

ASSISTÈNCIA REMOTA IMMEDIATA

ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT PRESENCIAL O IN SITU

ASSISTÈNCIA REMOTA IMMEDIATA

El nostre Help Desk és un sistema d’assistència virtual i immediata per solucionar al moment qualsevol incidència o problema que pugui sorgir amb qualsevol equips i sistemes informàtics.

Help Desk neix amb la voluntat d’estar sempre al costat del client donant resposta immediata només fent un click.

S’han acabat les despeses en desplaçament, les pèrdues de temps amb trucades que et deriven d’una persona a una altre sense donar-te solució al teu problema.

Amb el nostre sistema d’assistència virtual immediata amb només un click des de el teu ordinador tindràs sempre un tècnic per atendre la teva consulta.

El Help Desk de Lana2 disposa, a més a més, d’un sistema avançat de seguiment d’incidències que permet gestionar qualsevol incidència de manera eficaç i tenir al dia l’historial de tots els sistemes informàtics de la teva empresa.

ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT INFORMÀTIC PRESENCIAL

Servei de suport a usuaris en les pròpies instal·lacions de l’Administració Pública

L’objectiu de l’assistència tècnica en les pròpies dependències públiques és proporcionar el recolzament i l’assistència tècnica necessària en el manteniments dels equips informàtics amb tècnics altament qualificats.

Avantatges:

Flexibilitat del servei en funció de les necessitats especifiques de cada moment, podent incrementar o disminuir el nombre d’hores o de personal que estan realitzant aquest servei.

Garantim que sempre té els professionals contractats al seu servei, sense absències per baixes, vacances o altres incidències.

Cobertura i assistència tècnica garantida amb Temps Màxim de Resposta (TMR).

A Lana2 oferim diferents tipus de contractes i serveis d’assistència i manteniment informàtic en les instal·lacions la pròpia Administració Pública en funció de les seves necessitats específiques:

Mitjançant el nostre contracte preferencial de manteniment informàtic garantim el manteniment i la reparació dels equips informàtics de l’entitat pública.

Manteniment informàtic: Els nostres tècnics es desplaçaran unes hores a la setmana o al mes per realitzar totes les tasques de manteniment informàtic i garantir que els sistemes informàtics estiguin sempre en condicions òptimes de funcionament.
Reparació dels sistemes i equips informàtics: En cas de qualsevol incidència o avaria dels equips informàtics ens comprometem a donar resposta mitjançant:
Assistència virtual immediata davant de qualsevol incidència o avaria en els equips informàtics, estacions de treball o servidors de l’administració amb un click des dels seus propis ordinadors.

Servei permanent d’atenció telefònica per a incidències referides a problemes amb l’ús dels sistemes informàtics.

Desplaçament d’un dels nostres tècnics en cas necessari abans de8 hores laborables en qualsevol incidència en els equips informàtics o de comunicació.

Solució de qualsevol incidència amb els servidors en un màxim de 4 hores en un servei ininterromput de guàrdia de 24h per als casos de caiguda del sistema.

Cessió d’equips de substitució equivalents per evitar l’aturada del servei en cas de que la reparació no sigui possible.

El servei outsorcing consisteix en la cessió de personal tècnic altament qualificat a les pròpies instal.lacions públiques mitjançant un contracte personalitzat ajustant-nos a les seves necessitats.

Amb el contracte Outsorcing oferim:

Auditoria tecnològica per analitzar els sistemes informàtics i tecnològics de l’Administració Pública.

Planificació i gestió dels equips informàtics i de comunicació de l’entitat pública.

Gestió de projectes tecnològics, informàtics i de comunicació.

Manteniment de les instal·lacions i dels sistemes informàtics.

Instal·lació de sistemes tecnològics a tots els nivells.

Consultoria tecnològica per trobar les millors solucions als sistemes informàtics presents.

Administració de xarxa.

Formació dels treballadors.

Avantatges:

Actualització continuada dels sistemes i del software de l’entitat pública. Els nostres professionals coneixen de primera mà les novetats en productes tecnològics i els oferim una formació continua per tal que tinguin un elevat nivell de coneixement, en un sector que està en constant evolució.

Seguretat i confiança al tenir sempre els professionals contractats al seu servei, sense absències per baixes, vacances o altres incidències.

Cobertura i assistència tècnica garantida amb Temps Màxim de Resposta (TMR).

Flexibilitat de personal i recursos en funció de les necessitats puntuals de cada moment: baixes, vacances, puntes de feina etc.

Tot això a uns preus molt competitius.

Amb el Pack Hores Lana2 ofereix un manteniment informàtic bàsic per a les Administracions Públiques a uns preus molt assequibles.

Avantatges:

Garantim personal tècnic propi a l’Administració Pública amb el perfil tècnic sol·licitat.

Estalvi de recursos ja que aquest sistema permet a les Administracions Públiques oblidar-se de certes tasques o reforçar àrees tecnològiques que no pot afrontar per manca de capacitat operativa o de coneixements específics.

Flexibilitat i capacitat de resposta immediata al disposar del personal tècnic necessari en funció de les necessitats de cada moment.

Amb l’avantatge que els packs d’hores NO CADUQUEN.

SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

La majoria d’Administracions Públiques treballen amb software  i programari propi fet a mida.

El nostre el servei de programació desenvolupa software i aplicatius a mida compatibles amb qualsevol sistema informàtic del mercat o propi.

No ho dubtis i contacta’ns ara!

Tel.: 93 844 47 55

Fax: 93 845 42 90

info@lana2.net
Ens pots trobar a:

c/ Jaume I nº19

08440 Cardedeu (Barcelona)

 

twitter-logo   linkedin_button   googlemapsico

Nom (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Assumpte

Missatge

Lana2 fa servir cookies per assegurar-nos que t'oferim la millor experiència a la nostra web.
Coneixer Mes
Ok