Serveis a Empresa

La tècnica i la tecnologia són vitals per a Lana2, però la confiança dels nostres clients és el nostre motor per seguir endavant

Lana2 s’ha especialitzat en oferir tot tipus de serveis de suport, implementació i manteniment informàtic a les pimes.

Coneixem de primera mà les seves particularitats i la seva problemàtica específica i ens posem en la seva pell actuant com el veritable departament d’informàtica de totes les petites i mitjanes empreses que no tenen els recursos ni l’estructura suficient per tenir-ne un.

Des de Lana2 oferim solucions informàtiques integrals i especialitzades en funció de cada un dels nostres clients.

El nostre objectiu és que els nostres clients deixin a les nostres mans el manteniment i suport informàtic i utilitzin el seu temps i recursos en les àrees pròpies i especifiques de la seva empresa.

El nostre ventall de serveis per les empreses és molt ampli, i sempre fet a mida de cada client.

CONSULTORIA INFORMÀTICA

Lana2 és la consultoria tecnològica i especialitzada de les empreses.

Abans d’invertir en noves tecnologies (TIC) és imprescindible fer un anàlisis de la situació actual amb l’objectiu d’optimitzar els costos i obtenir el màxim rendiment de la inversió.

L’objectiu del nostre servei de consultoria informàtica és:

Analitzar la situació tècnica actual de cada empresa .

Proposar els escenaris d’evolució, els costos i el perquè de les nostres propostes.

Facilitar al client tots els elements de judici perquè pugui prendre la millor decisió.

Per això els nostres consultors realitzen un anàlisis o auditoria dels sistemes informàtics de la següent manera:

Anàlisi previ i objectiu de la composició i organització dels sistemes informàtics i tecnològics i de tots els seus processos.

Detecció dels punts forts i febles ( mancances i problemes) del s sistemes actuals.

Observació de les necessitats concretes de cada empresa.

Proposta de les solucions de millora i cost de la inversió.

Elaboració d’un informe amb la premissa d’aconseguir la màxima eficiència dels sistemes tecnològics i informàtics del client amb l’objectiu de rendibilitzar les inversions realitzades i optimitzar els recursos disponibles.

SERVEI DE RENTING INFORMÀTIC

Moltes vegades les empreses tenen la necessitat de renovar el seu parc tecnològic i informàtic però no disposen del capital necessari per portar a terme aquesta acció.

Lana2 dóna solució a aquesta problemàtica a través dels seus serveis de renting informàtic.

Les avantatges del renting informàtic per a les empreses són molt clars:

No cal fer una gran inversió inicial.

Permet que el  Departament Financer  pugui fer una planificació de la despesa ja que oferim quotes fixes preestablertes.

Llibertat i flexibilitat per prendre decisions. El client decideix el període del renting i la quota a pagar i pot en qualsevol moment recalcular la quota amb l’adquisició de nous equips, ampliant o reduint el parc tecnològic en funció de les seves necessitats.

Avantatges fiscals: La inversió és deduïble en un 100%

SERVEIS D’INSTAL.LACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS DE L’EMPRESA

Lana2 ofereix a través de X Net la instal·lació i configuració de la xarxa de comunicació per aquelles empreses que estan creixent o ampliant instal·lacions.

També oferim la posterior gestió integral d’aquesta xarxa de comunicació.

Posem a la disposició dels nostres clients les eines necessàries perquè tots els equips informàtics de l’empresa estiguin connectats entre si ja sigui dins de la mateixa ubicació, a través d’internet o amb d’altres seus remotes.

Oferim un pla personalitzat a cada empresa que inclou:

Cablejat estructurat de xarxa que permet la interconnexió dels diferents equips.

Configuració dels comptes de correu corporatius i de la resta de sistemes de comunicació dins de l’empresa com de l’empresa amb els seus clients.

Configuració dels sistemes de seguretat necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions.

SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE PER EMPRESES

Sovint les empreses necessiten un software o aplicatiu amb unes funcionalitats que no troben en els productes existents en el mercat.

Des de Lana2 solucionem aquesta problemàtica mitjançant el nostre servei de programació d’aplicatius a mida compatibles amb qualsevol sistema informàtic.

D’aquesta manera millorem l’eficàcia i el rendiment laboral al posar a disposició dels nostres clients eines especifiques a les seves necessitats.

Amb el nostre equip de programació oferim el servei de programació d’aplicatius a mida segons les necessitats del client.

Presentem un projecte de millora desprès de l’anàlisi de les necessitats específiques del client i el programari i les eines de les que disposa.

Programem els aplicatius i els implementem a l’empresa.

Formem al seu personal en la seva gestió diària.

Programem en l’entorn de programació més adequat per les necessitats de la seva empresa, tant en l’entorn Visual de Windows i App’s per a dispositius mòbils, com en entorn web basats en els estàndards PHP, ASP, etc.

SERVEI DE MANTENIMENT INFORMATIC

Som especialistes en el manteniment informàtic de la teva empresa i ens caracteritzem per oferir un servei de suport informàtic ràpid, integral, especialitzat i econòmic a mida de cada client.

Oferim un ampli ventall de serveis en funció de les necessitats de cada empresa.

ASSISTÈNCIA REMOTA IMMEDIATA

ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT PRESENCIAL O IN SITU

ASSISTÈNCIA REMOTA IMMEDIATA

El nostre Help Desk és un sistema d’assistència remota i immediata per solucionar al moment qualsevol incidència o problema que pugui sorgir amb els seus equips i sistemes informàtics.

Help Desk neix amb la voluntat d’estar sempre al costat del client donant resposta immediata només fent un click.

S’han acabat les despeses en desplaçament, les pèrdues de temps amb trucades que et deriven d’una persona a una altre sense donar-te solució al teu problema.

Amb el nostre sistema d’assistència virtual immediata amb només un click des de el teu ordinador tindràs sempre un tècnic per atendre la teva consulta.

El Help Desk de Lana2 disposa, a més a més, d’un sistema avançat de seguiment d’incidències que permet gestionar qualsevol incidència de manera eficaç i tenir al dia l’historial de tots els sistemes informàtics de la teva empresa.

Mitjançant el nostre contracte preferencial de manteniment informàtic garantim el manteniment i la reparació dels equips informàtics dels nostres clients.

Manteniment informàtic: Els nostres tècnics es desplaçaran unes hores a la setmana o al mes per realitzar totes les tasques de manteniment informàtic i garantir que els sistemes informàtics dels nostres clients estiguin sempre en condicions òptimes de funcionament.
Reparació dels sistemes i equips informàtics: En cas de qualsevol incidència o avaria dels equips informàtics ens comprometem a donar resposta mitjançant:

Assistència virtual immediata davant de qualsevol incidència o avaria en els equips informàtics, estacions de treball o servidors de l’empresa només amb un click des dels ordinadors dels nostres clients.

Servei permanent d’atenció telefònica per a incidències referides a problemes amb l’ús dels sistemes informàtics.

Desplaçament d’un dels nostres tècnics en cas necessari abans de 8 hores laborables en qualsevol incidència en els equips informàtics o de comunicació de l’empresa.

Solució de qualsevol incidència amb els servidors en un màxim de 4 hores  en un servei ininterromput de guàrdia de 24h per als casos de caiguda del sistema.

Cessió d’equips de substitució equivalents  per evitar l’aturada del servei en cas de que la reparació no sigui possible.

El servei outsorcing consisteix en la cessió de personal tècnic altament qualificat a les instal·lacions o oficines del client ajustant-nos a les seves necessitats.

És la solució ideal per les petites i mitjanes empreses que no tenen departament informàtic o per grans empreses que volen comptar amb tècnics altament qualificats i que es volen oblidar completament del manteniment dels seus sistemes informàtics i de comunicació.

Amb el contracte Outsorcing oferim:

Auditoria tecnològica per analitzar els sistemes informàtics i tecnològics del client.

Consultoria tecnològica per trobar les millors solucions als sistemes informàtics de l’empresa. (enllaç als servis 1. Consultoria tecnològica)

Planificació i gestió dels equips informàtics i de comunicació de l’empresa

Gestió de projectes tecnològics, informàtics i de comunicació.

Manteniment de les instal·lacions i dels sistemes informàtics del client.

  Instal·lació de sistemes tecnològics a tots els nivells.

  Administració de xarxa.

Formació dels treballadors.

Avantatges del contracte Outsorcing:

Estalvi de costos en selecció de personal i manteniment en plantilla de personal tècnic altament qualificat, format i experimentat.

Estalvi de recursos humans al permetre la plena dedicació del personal propi a tasques de la seva categoria professional.

Actualització continuada dels sistemes i del software de l’empresa. Els nostres professionals coneixen de primera mà les novetats en  productes tecnològics i els oferim una formació continua per tal que tinguin un elevat nivell de coneixement, en un sector que està en constant evolució.

Seguretat  i confiança al tenir sempre els professionals contractats al seu servei, sense absències per baixes, vacances o altres incidències.

Cobertura i assistència tècnica garantida amb Temps Màxim de Resposta (TMR).

Preus molt competitius.

.

Amb el Pack Hores Lana2 ofereix un manteniment informàtic bàsic per a l’empresa a uns preus assequibles per tothom.

Avantatges Pack Hores Lana2:

Garantim personal tècnic propi al client amb el perfil tècnic sol·licitat.

Estalvi de recursos ja que aquest sistema permet al client oblidar-se de certes tasques o reforçar àrees tecnològiques que no pot afrontar per manca de capacitat operativa o de coneixements específics.

Flexibilitat i capacitat de resposta immediata al disposar del personal tècnic necessari en funció de les necessitats de cada moment.

Amb l’avantatge que els packs d’hores NO CADUQUEN.

GESTIÓ DE MISSATGERIA I COMPTES DE CORREU

Gestió de Missatgeria i comptes de correu

Les noves tecnologies i la ràpida evolució de les comunicació ha fet que les empreses hagin d’evolucionar i utilitzar nous canals i sistemes de comunicació amb els seus clients, proveïdors i personal propi.

A Lana2 oferim l’assessorament basat en la nostra experiència sobre els millors sistemes de comunicació corporativa per a la seva empresa.

Configurem i implementem aplicacions de missatgeria i serveis de comunicació corporatius adient a les teves necessitats.

Contractació de servidors de correu

Configuració de comptes de correu

Copies de seguretat dels comptes de correu

Servei Web Mail

Amb la garantia de que els nostres professionals estan acreditats per Microsoft Office 365 i Google Apps for Business.

No ho dubtis i contacta’ns ara!

Tel.: 93 844 47 55

Fax: 93 845 42 90

info@lana2.net
Ens pots trobar a:

c/ Jaume I nº19

08440 Cardedeu (Barcelona)

 

twitter-logo   linkedin_button   googlemapsico

Nom (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Assumpte

Missatge

Lana2 fa servir cookies per assegurar-nos que t'oferim la millor experiència a la nostra web.
Coneixer Mes
Ok