SERVEIS INFORMÀTICS PER A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Instal-lació i gestió de
xarxes de comunicació

Lana2 ofereix a través de X Net la instal·lació i configuració de la xarxa de comunicació per a totes les Administracions Públiques que es traslladen a noves instal·lacions o les amplien.

Instal·lem i gestionem la infraestructura necessària per tal que tots els equips informàtics i software de l’ens públic estiguin connectats entre si, entre els seus administrats i usuaris i entre altres entitats públiques si és necessari.

Oferim un pressupost personalitzat en funció del tamany i les necessitats de cada ens públic que inclou:

  • Cablejat estructurat de xarxa que permet la interconnexió dels diferents equips.
  • Configuració dels comptes de correu corporatius i de la resta de sistemes de comunicació dins de l’empresa com de l’empresa amb els seus clients.
  • Configuració dels sistemes de seguretat necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions.